Dom i Wnętrze

Jak działają przemysłowe oczyszczalnie ścieków?

Ścieki przemysłowe, ze względu na swój skład chemiczny, muszą być traktowane inaczej niż ścieki komunalne, zwłaszcza jeśli powstają w wyniku działań przemysłu chemicznego, galwanizacyjnego czy poligraficznego. Sprawdź, na jakiej zasadzie działają oczyszczalnie ścieków przemysłowych.

Jak działa kontenerowa oczyszczalnia ścieków przemysłowych?

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków Diskont, na których przykładzie omówimy działanie oczyszczalni, zaliczają się do kontenerowych oczyszczalni ścieków. Oznacza to, że jeśli tylko wystąpi taka potrzeba, istnieje możliwość zblokowania kilku jednostek w celu zwielokrotnienia natężenia przepływu – nietrudno wyobrazić sobie zalety takiego rozwiązania.
Etapy oczyszczania ścieków:

 • 1. Pompowanie.
 • 2. Ścieki trafiają do zbiornika.
 • 3. Uruchomienie mieszadła.
 • 4. Dawkowanie chemikaliów (najpierw koagulantu, następnie zasady, na końcu – po osiągnięciu odpowiedniego poziomu pH – flokulantu).
 • 5. Wytworzenie się kłaczków.
 • 6. Wytrącenie przez kłaczki zanieczyszczeń zawartych w ściekach.
 • 7. Wyłączenie mieszadła i sedymentacja.
 • 8. Odpompowanie osadu.
 • 9. Zwrócenie wody nadosadowej do zbiornika wstępnego.

Jeżeli ścieki są silnie zanieczyszczone, konieczne jest przeprowadzenie reakcji fentonowej. W tym celu w reaktorze umieszczane są dodatkowe związki chemiczne, a dawkowanie przebiega według schematu: kwas, koagulant i H2O2, faza mieszania, zasada i flokulant.

Rodzaje oczyszczalni ścieków

W zależności od tego, w jaki sposób odbywa się proces oczyszczania, oczyszczalnie ścieków możemy podzielić na:

 • oczyszczalnie biologiczne,
 • oczyszczalnie hydrobotaniczne,
 • oczyszczalnie chemiczne,
 • oczyszczalne mechaniczne.

Oczyszczanie mechaniczne traktowane jest jako tak zwany pierwszy stopień oczyszczania albo jako oczyszczanie wstępne. Ścieki oczyszczane są z ciał stałych czy grubych zawiesin – zarówno mineralnych, jak i organicznych.
Oczyszczanie biologiczne oczyszcza ścieki z zanieczyszczeń rozkładanych biologicznie. Na tym etapie wykorzystuje się osad czynny lub złoża biologiczne, a oczyszczanie może zachodzić w warunkach tlenowych bądź beztlenowych.
W trakcie oczyszczania chemicznego do ścieków dodawany jest koagulant, czego celem jest wytworzenie kłaczków wodorotlenku żelaza lub glinu. W ten sposób ze ścieków usuwa się zanieczyszczenia, które nie podlegają rozkładowi biologicznemu.

Previous post

Pytania, które musisz sobie zadać, zanim wybierzesz gotowy projekt domu drewnianego

Next post

Dodatkowe miejsce w mieszkaniu

Jeronim Czarnecki

Jeronim Czarnecki