Motoryzacja

Najlepsze ubezpieczenia AC

Nie da się w jednoznaczny sposób odpowiedzieć na pytanie odnośnie tego, jakie ubezpieczenia AC będą najlepsze. Poniekąd zależne jest to od samochodu, jaki się posiada, jak również od tego, na czym dokładnie kierowcy/właścicielowi zależy.

Jaka ochrona z Autocasco?

Ubezpieczenia AC można podzielić na dwie podstawowe grupy. Oto one:

  • polisy all risk – chronią one od wszystkiego. Oprócz od tego, co dokładnie można znaleźć w wyłączeniach, jakie opisane są w umowie.
  • określony zakres – towarzystwo ubezpieczeniowe dokładnie określa zakres ochrony, który jest zdecydowanie mniej interesujący, jeżeli porówna się go do all risk. Poszczególne zdarzenia, kiedy ochrona zadziała, są opisane w sposób szczegółowy w OWU.

Decydując się na podpisanie umowy na Autocasco, należy mieć o takiej polisie pewne pojęcie. Warto więc zapoznać się z podstawowymi sformułowaniami.

Proste ubezpieczenia AC

Poznanie pewnych określeń, pomoże dokładnie zrozumieć całą polisę:

  • udział własny – w przypadku naprawy pojazdu, właściciel ponosi część kosztów, ale tylko do określonej kwoty,
  • szkoda minimalna – wartość szkody, poniżej której towarzystwo nie będzie wypłacać odszkodowania,
  • rodzaj części – oryginalne lub zamienniki; przy tańszych wersjach polis, towarzystwo ubezpieczeniowe najczęściej stosuje zamienniki, co też może wyjść na niekorzyść pojazdu,
  • odnawialna suma ubezpieczenia – nawet jeśli odszkodowanie zostanie wypłacone nie będzie to miało wpływu na całościową sumę odszkodowania; w niektórych przypadkach ma się do czynienia z nieodnawialną sumą ubezpieczenia. 
Previous post

Czym jest jajo ogrodowe?

Next post

Szafki narożne do kuchni z funkcjonalną zabudową

Jeronim Czarnecki

Jeronim Czarnecki